תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

114 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 114

114 / 306

חזרה לידיעה