תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

113 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 113

113 / 306

חזרה לידיעה