תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

110 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 110

110 / 306

חזרה לידיעה