תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

109 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 109

109 / 306

חזרה לידיעה