תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

107 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 107

107 / 306

חזרה לידיעה