תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

106 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 106

106 / 306

חזרה לידיעה