תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

105 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 105

105 / 306

חזרה לידיעה