תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

103 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 103

103 / 306

חזרה לידיעה