תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

101 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 101

101 / 306

חזרה לידיעה