תמונות: טקס חלוקת תארי דוקטור לפילוסופיה לבוגרי הפקולטה למדעי המחשב 2013

2 / 4

טקס חלוקת תארי דוקטור לפילוסופיה לבוגרי הפקולטה למדעי המחשב 2013, תמונה 2

2 / 4

חזרה לידיעה