תמונות: טקס חלוקת תארי דוקטור לפילוסופיה לבוגרי הפקולטה למדעי המחשב 2013

1 / 4

טקס חלוקת תארי דוקטור לפילוסופיה לבוגרי הפקולטה למדעי המחשב 2013, תמונה 1

1 / 4

חזרה לידיעה