ביקור ועדת ההערכה מטעם מל"ג

Evaluation Committee of the Council of Higher Education Visit to the Faculty.ועדת הערכה מטעם המועצה להשכלה גבוהה ביקרה בפקולטה בתאריכים 1 ו-2 במאי 2013 במטרה לבחון את המסלולים בהנדסת תוכנה ומערכות מידע. בוועדה השתתפו 7 פרופסורים בכירים בתחומים אלה, מהאקדמיה בארץ ובחו"ל:

- פרופ' דוד פרנס (אמריטוס) – הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת מקמסטר, קנדה – ראש הוועדה
- פרופ' קרל לנדבר – המכון לחקר מערכות, אוניברסיטת מרילנד, ארה"ב
- פרופ' יוהן לודוויג – המכון לתוכנות טכנולוגיות, אוניברסיטת שטוטגרט, גרמניה
- פרופ' רוברט מירסמן – הפקולטה למדעי המחשב, האוניברסיטה החופשית של בריסל (VUB), בלגיה
- פרופ' פרץ שובל – המחלקה להנדסת מערכות מידע, אוניברסיטת בן גוריון, ישראל
- פרופ' יאיר וונד – המחלקה למערכות מידע, אוניברסיטת סאודר, קנדה
- פרופ' איליין וויוקר – האקדמיה הארצית להנדסה, ארה"ב

חברי הוועדה נפגשו עם הדיקנים, סגני הדיקן, חברי סגל, סטודנטים ובוגרים מהפקולטות למדעי המחשב ותעשייה וניהול, וסיירו בשני הבניינים.

תמונות

 • תמונה 1
 • תמונה 2
 • תמונה 3
 • תמונה 4
 • תמונה 5
 • תמונה 6
 • תמונה 7
 • תמונה 8
 • תמונה 9
 • תמונה 10
 • תמונה 11
 • תמונה 12
 • תמונה 13
 • תמונה 14
 • תמונה 15
 • תמונה 16
 • תמונה 17
 • תמונה 18
 • תמונה 19
 • תמונה 20
 • תמונה 21
 • תמונה 22
 • תמונה 23
 • תמונה 24
 • תמונה 25
 • תמונה 26
 • תמונה 27
 • תמונה 28

בחזרה לאינדקס החדשות יום רביעי, מאי 1, 2013