תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

973 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 973

973 / 981

חזרה לידיעה