תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

969 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 969

969 / 981

חזרה לידיעה