תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

967 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 967

967 / 981

חזרה לידיעה