תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

960 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 960

960 / 981

חזרה לידיעה