תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

953 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 953

953 / 981

חזרה לידיעה