תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

951 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 951

951 / 981

חזרה לידיעה