תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

95 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 95

95 / 981

חזרה לידיעה