תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

949 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 949

949 / 981

חזרה לידיעה