תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

931 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 931

931 / 981

חזרה לידיעה