תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

929 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 929

929 / 981

חזרה לידיעה