תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

928 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 928

928 / 981

חזרה לידיעה