תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

927 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 927

927 / 981

חזרה לידיעה