תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

925 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 925

925 / 981

חזרה לידיעה