תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

91 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 91

91 / 981

חזרה לידיעה