תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

908 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 908

908 / 981

חזרה לידיעה