תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

902 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 902

902 / 981

חזרה לידיעה