תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

901 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 901

901 / 981

חזרה לידיעה