תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

899 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 899

899 / 981

חזרה לידיעה