תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

898 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 898

898 / 981

חזרה לידיעה