תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

892 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 892

892 / 981

חזרה לידיעה