תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

887 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 887

887 / 981

חזרה לידיעה