תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

885 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 885

885 / 981

חזרה לידיעה