תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

883 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 883

883 / 981

חזרה לידיעה