תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

88 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 88

88 / 981

חזרה לידיעה