תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

877 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 877

877 / 981

חזרה לידיעה