תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

875 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 875

875 / 981

חזרה לידיעה