תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

874 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 874

874 / 981

חזרה לידיעה