תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

862 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 862

862 / 981

חזרה לידיעה