תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

832 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 832

832 / 981

חזרה לידיעה