תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

831 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 831

831 / 981

חזרה לידיעה