תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

830 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 830

830 / 981

חזרה לידיעה