תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

83 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 83

83 / 981

חזרה לידיעה