תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

825 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 825

825 / 981

חזרה לידיעה