תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

813 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 813

813 / 981

חזרה לידיעה