תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

793 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 793

793 / 981

חזרה לידיעה