תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

785 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 785

785 / 981

חזרה לידיעה