תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

760 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 760

760 / 981

חזרה לידיעה