תמונות: ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב

753 / 981

ליל המדענים 2012 בטכניון ובמדעי המחשב, תמונה 753

753 / 981

חזרה לידיעה